Gierzwaluw
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Oeverzwaluw

Gierzwaluwen

Boerenzwaluwen

Huiszwaluwen

Oeverzwaluwen

Bescherming

Contact

Documentatie

Nestgelegenheid

Links

Home

 

© Foto's Gierzwaluw:
Raymond de Smet
Natuurdigitaal

Nestgelegenheid voor Gierzwaluwen

De natuurlijke nestplaatsen voor gierzwaluwen nemen in hoog tempo af.

De recht-toe-recht-aan bouwstijlen, zonder inhammen of uitsteeksels, met spiegelende glaspuien, betonelementen en kunststof panelen bieden de gierzwaluwen geen nieuwe nestgelegenheid meer. Ook het intensiever onderhoud aan gebouwen en de isolatiemaatregelen sluiten de vogels meer en meer buiten.

Weg zijn de spleten en kieren in onze gebouwen, weg zijn de kapotte daken en dakranden, weg zijn de omhoog gekrulde loodslabben, weg zijn de nestplaatsen voor gierzwaluwen.

Gierzwaluwen top 10.

Het is gebleken dat gierzwaluwen gebruik maken van kunstnesten. Door onze gebouwen van speciale kunstnesten te voorzien, kunnen we deze vogels behouden in onze steden en dorpen. Er zijn 4 soorten kunstnesten. De keuze zal worden bepaald door de mogelijkheden en de architectuur van het gebouw.

Soorten (kunst)nesten:

a. Neststenen (voorkeur : meest duurzaam! )
b. Geïntegreerde nestgelegenheid
c. Gierzwaluw – dakpannen
d. Gierzwaluw - nestkasten

a. Neststenen voor gierzwaluwen
Neststenen zijn holle bouwelementen die voorzien zijn van een in/uitvliegopening om gierzwaluwen nestgelegenheid te bieden.

De neststenen zijn aangepast aan de specifieke lichaamsbouw van de vogel: zeer lange vleugels en korte poten.

Neststenen zijn de meest duurzame broedplaatsen en verdienen daarom de voorkeur. Gierzwaluwen keren in opeenvolgende generaties tientallen, wellicht honderden jaren, terug naar dezelfde nesten.

b. Geïntegreerde nestgelegenheid.
Geïntegreerde nestgelegenheid is broedruimte in loze ruimten van gebouwen toegankelijk gemaakt voor gierzwaluwen. Als deze ruimten veilig en groot genoeg zijn én niet te warm worden, kan men op een goedkope manier eenvoudige nestplaatsen maken.

In feite is dit de oervorm van nestelen in gebouwen: loze ruimten die door de vogels bij toeval worden ontdekt en bezet. Het verschil is dat de loze ruimten nu bewust toegankelijk worden gemaakt.

 

c. Gierzwaluw – dakpannen
Gierzwaluwpannen verschaffen gierzwaluwen toegang tot de ruimte onder de pannen. Het zijn dakpannen die aan de bovenzijde voorzien zijn van een cilindervormige koepel, de neus. Die neus heeft aan de voorzijde een invliegopening op gierzwaluwmaat van ongeveer 7 cm breed en 3,5 cm hoog. In het midden van de pan, aan de onderzijde bevindt zich een grotere bredere opening.Hier doorheen komt de gierzwaluw in de ruimte tussen de pannen en het dakbeschot.

De gierzwaluwpan is dus slechts de toegang tot die ruimte. Het eigenlijke nest maakt de gierzwaluw (uit veiligheid?) op enige afstand van de gierzwaluwpan ergens op het dakbeschot in de kruising van panlat en daktengel.

Gierzwaluwpannen zijn echter maar beperkt toepasbaar. Metingen tonen aan dat de temperatuur onder dakpannen op zonnige dagen oploopt tot 60°C. Jonge gierzwaluwen gaan dood bij deze extreme hitte op het nest of kruipen naar buiten en dat overleven ze meestal ook niet. De hoge temperaturen in de nesten zijn waarschijnlijk doodsoorzaak nummer één onder jonge gierzwaluwen.

 

d. Gierzwaluwnestkasten
Gierzwaluwen broeden ook in nestkasten. De vorm en de maten van de nestkast moeten zijn aangepast aan de lichaamsbouw en de broedeisen van de gierzwaluw.

Gierzwaluwnestkasten zijn kant en klaar te koop in een aantal verschillende modellen.Er zijn ook bouwtekeningen van de nestkasten beschikbaar om ze zelf te maken.