Gierzwaluw
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Oeverzwaluw

Gierzwaluwen

Boerenzwaluwen

Huiszwaluwen

Oeverzwaluwen

Bescherming

Contact

Documentatie

Nestgelegenheid

Links

Home

 

 

Documentatie

Bouwen voor gierzwaluwen.

Als gierzwaluwbeschermers kunnen wij adviseren en voorlichten maar de gierzwaluwen werkelijk beschermen en hun voortbestaan op de langere termijn garanderen, kunnen wij niet zonder de hulp van de bouwwereld.

Allen die betrokken zijn bij de inrichting van de bebouwde omgeving hopen wij met deze brochure te informeren en vooral ook te inspireren om gierzwaluwen beschutting en onderdak te bieden in onze steden en dorpen.

De brochure is niet bedoeld als leesboek maar als handleiding bij het inrichten van broedplaatsen voor gierzwaluwen.

‘Gierzwaluwen en Nestkasten' is een logisch vervolg op ‘Bouwen voor Gierzwaluwen'.

Voor iedereen die nestgelegenheid voor gierzwaluwen wil inrichten maar dat niet door bouwkundige aanpassingen aan zijn huis kan realiseren, is dit boek een handleiding. Op veel plaatsen in West-Europa nestelen al gierzwaluwen in kasten en het blijken veilige broedmogelijkheden mits de kasten en de locaties aan de juiste voorwaarden voldoen.

Naast technische adviezen over het maken en plaatsen van nestkasten bevat dit boek ook informatie over het leven van gierzwaluwen in en rond de broedplaatsen. Het boek is 72 bladzijden dik en vol tekeningen en foto's!

Wij hopen dat met dit boek iedereen die gierzwaluwen wil beschermen en hun broedplaatsen wil bieden met veel plezier aan de slag zal gaan.

 

Nieuw: Oeverzwaluwposter

Deze poster laat zich lezen als een stripverhaal over broedbiologie, leefwijze en bescherming van deze vogels. Op onnavolgbare wijze en met veel gevoel voor detail gaf Auke Terluin vorm aan de opzet van Zwaluwen, Adviesbureau.

Het formaat is 70 x 50 cm de prijs is € 5,- en voor een duurzame in plastic gevatte uitvoering met metalen ophangringen € 8,- . De oeverzwaluwposter is mede ontworpen om als informatiebord dienst te doen bij oeverzwaluwwanden.

Eerder tekende Auke Terluin al voor Zwaluwen, Adviesbureau in deze serie een vergelijkbare educatieve poster over de boerenzwaluw, speciaal ook als informatiebord voor bezoekers van boerderijen/melkveebedrijven, boerenwinkels, maneges, kampeerboerderijen/campings, dierenparkjes en kinderboerderijen met broedende boerenzwaluwen. Bovendien zijn de beide posters zeer geschikt voor NME centra, scholen enz.

Maar behalve educatief zijn de posters ook heel mooi en decoratief.

 

 

 

Nieuw: Boerenzwaluwen bordspel

Leuk voor de komende lange zomeravonden en op vakantie: 50 x 70 cm bordspel. Het spel en de spelregels zijn geplastificeerd, met dobbelsteen en boerderijdieren als pionnen.

Spelenderwijs meer te weten komen over de boerenzwaluw!

Zwaluwen, Adviesbureau op non-profit basis:

Uitleen gierzwaluwtentoonstelling met flanelborden Gierzwaluwlezing met video en dia's Begeleiding bij de opvang van gierzwaluwen en zwaluwen in nood

Gierzwaluwen:

 • Bouwen voor Gierzwaluwen (boek I.S.B.N. 90-9015861-8, NUR 944)
 • Nestkasten en Gierzwaluwen (boek I.S.B.N. 90-808643-1-5, NUR 944)
 • Draaiboek voor Gierzwaluwbescherming
  (brochure voor werkgroepen I.S.B.N. 90-808643-4-x, NUR 944)
 • AaA 2000, Inventarisatiemethode broedbiologie en broedgebied
  (brochure I.S.B.N. 90-808643-3-1, NUR 944)
 • Gierzwaluw, Apus apus (brochure I.S.B.N. 90-808643-2-3, NUR 944)
 • Gierzwaluwkalender
 • Gierzwaluwgeluiden
 • Digitale les voor groep 7/8 basisschool
 • Bouwplaat gierzwaluw
 • Zwaluwen Zoektabel
 • Kleurplaat
 • Gierzwaluw-bordspel
 • Informatiemateriaal voor werkstukken en spreekbeurten
 • Gierzwaluwneststenen, -nestkasten en -dakpannen

Boerenzwaluwen:

 • Boerenzwaluw, Hirundo rustica (brochure I.S.B.N. 90-808643-6-6, NUR 944)
 • Boerenzwaluwgeluiden
 • Zwaluwen Zoektabel
 • Bouwplaat boerenzwaluw
 • Informatiemateriaal voor spreekbeurten
 • Neststeunen/loknestjes

Huiszwaluwen:

 • Huiszwaluw, Delichon urbica (brochure I.S.B.N. 90-808643-5-8, NUR 944)
 • Huiszwaluwgeluiden
 • Zwaluwen Zoektabel
 • Huiszwaluw-bordspel
 • Bouwplaat huiszwaluw
 • Informatiemateriaal voor spreekbeurten en werkstukken
 • Loknestjes

Oeverzwaluwen:

 • Oeverzwaluw, Riparia riparia (brochure I.S.B.N. 90-808643-7-4, NUR 944)
 • Zwaluwen Zoektabel
 • Informatie over aanleg en onderhoud van oeverzwaluwwanden
 • Informatiemateriaal voor spreekbeurten

Meer informatie over uitleen en/of bestellingen? Klik hier voor onze adresgegevens.